Dažnai užduodami klausimai

Toliau rasite atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus apie IPMA sertifikavimą:

 1.     Kaip pasirengti vertinimui?

Rekomenduojame ruoštis individualiai ir mokytis pagal specializuotą mokymų programą. Pats privalomų dokumentų užpildymas reikalauja iš kandidato apmąstyti savo patirtį. Pasirengimas egzaminui yra būtinas.

 2.     Ar yra numatyti mokymų kursai pasiruošti sertifikavimui?

LPVA ir Sertifikavimo biuras tokių egzaminų nerengia. Jūs galite kreiptis į mūsų ar IPMA rekomenduojamus mokymo paslaugų tiekėjus, ruošiančius IPMA egzaminui. Atkreipiame dėmesį, kad mokymai nėra privalomi.

 3.     Kas yra IPMA ICB, ar jį perskaičius pakanka žinių išlaikyti egzaminą?

IPMA ICB (Individual Competence Baseline arba asmeninių gebėjimų (kompetencijų) sąvadas) yra IPMA standartas, apibūdinantis projekto (programos, portfelio) vadovo gebėjimus. Šis sąvadas nėra vadovėlis, tačiau padeda suprasti, kokios yra projektų vadovų techninės, socialinės ir integravimo kompetencijos ir kas yra kompetentingas projektų vadovas. IPMA ICB 4.0 galite atsisiųsti iš oficialios IPMA svetainės www.ipma.world.

 4.     Ar ES paramos projektų administravimo patirtis yra pakankama?

ES paramos projektų administravimo patirtis nėra pakankama, nes ji paprastai neapima visų reikiamų projekto vadovo gebėjimų. Tačiau asmuo gali turėti pakankamai žinių ir pretenduoti į IPMA - D lygmens sertifikatą.

 5.     Kiek užtrunka sertifikavimo sesija?

Priklausomai nuo pasirinkto lygmens, skirtingi vertinimo proceso žingsniai gali užtrukti 2- 6 mėn. Kandidatas iš siūlomų datų pats pasirenka egzamino laiką bei suderina interviu laiką.

 6.     Ar vertintojai gali mokyti savo kandidatus?

Gali, bet tuomet vertinimo metu neturės teisės vertinti kandidato, jei po mokymų nepraėjo bent 2 metai.

 7.     Kas yra interesų konfliktas IPMA sertifikavimo metu?

Tai yra situacijos, apibrėžtos IPMA vidinėmis procedūromis. Jos reguliuoja santykius tarp vertintojų ir kandidatų (pvz., vertintojai negali būti tiesiogiai susiję darbiniu pavaldumu ar darbiniais santykiais su kandidatais 5 metų laikotarpyje), apibrėžia draudimus vertinti ir tuo pačiu metu vadovauti sertifikavimo įstaigai arba mokyti kandidatus.

 8.     Kas įtraukta į sertifikavimo mokestį?

Į sertifikavimo paslaugos mokestį įskaičiuota pareiškėjo dokumentų pirminė analizė ir projektų valdymo patirties vertinimas (A, B, C lygio sertifikatams kandidatų projektų valdymo patirtis privaloma), galutinė dokumentų turinio ir pareiškėjo patirties analizė ir jo vertinimas.

 9.     Kada pareiškėjo registracija yra patvirtinama?

Registracija yra patvirtinama, kai yra pateikiami visi būtini užpildyti dokumentai ir apmokėtas sertifikavimo mokestis. Paprastai pirminis vertinimas užtrunka iki 10 darbo dienų po visų būtinų dokumentų pateikimo, jei dokumentai ir juose pateikta informacija atitinka reikalavimus ir yra pagrįsta pakankama asmens patirtis. Dokumentai nepradedami tikrinti negavus pilno apmokėjimo už sertifikavimo paslaugą.

10. Kokie dokumentai turi būti pateikiami?

Sertifikavimui prašome atsiųsti užpildytus ir pasirašytus dokumentus pdf formatu el. paštu: certification@ipmacert.lt

Visus būtinus dokumentų šablonus galite atsisiųsti čia:

Visiems pareiškėjams (siekiantiems IPMA D, C, B arba A sertifikato) reikia:

  • Pateikti užpildytą paraiškos formą
  • Pateikti CV
  • Pateikti užpildytą ir pasirašytą savęs / žinių įsivertinimo formą
  • Pateikti pasirašytą IPMA etikos kodeksą
  • Sumokėti sertifikavimo paslaugos mokestį

Siekiantiems IPMA A, B ir C sertifikato papildomai reikia:

  • Pateikti užpildytą ir pasirašytą projekto, programos arba portfelio santrauką
  • Parengti ir pateikti pasirinkto (pagal Jūsų patirtį) projekto ataskaitą
  • Parengti ir pateikti valdytų projektų, programų ar portfelio projekto sudėtingumo vertinimą

Pareiškėjams į A, B ir C lygmens sertifikatus siūlome registruotis sertifikavimui ir pasikonsultuoti su administracija dėl reikalavimų bei terminų.

11. Ar pateikiami dokumentai registracijos metu gali būti tikslinami?

Visi reikalingi dokumentai privalo būti galutinai patikslinti vėliausiai (likus ne mažiau kaip) 1 savaitė iki numatomos egzamino dienos.

 12. Ar mano sertifikatas, įgytas Lietuvoje, pripažįstamas užsienyje?

Taip. Kadangi visose šalyse sertifikavimas vyksta pagal vieningą tarptautinį reglamentą, kurio laikymąsi prižiūri IPMA, sertifikatai vienodai galioja ir yra pripažįstami visame pasaulyje.

 13. Kiek galioja mano sertifikatas?

Sertifikato galiojimo laikas – 5 metai. Tiksli galiojimo data nurodoma ant sertifikato. Baigiantis galiojimo laikui mes rekomenduojame kreiptis į mus ir pratęsti sertifikato galiojimą dar 5 metams.